Theo Dõi Bưu Gửi
Trải nghiệm một ngày làm “người Bưu điện” với Vietnam Post Tour 2024
Nằm trong chuỗi hoạt động về Văn hóa doanh nghiệp, ngày 19/7/2024, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Chương trình “Vietnam Post Tour 2024” dành cho các bạn nhỏ trong độ tuổi 11-16, là con cán bộ công nhân viên Khối Cơ quan Tổng công ty.


33000000
Giao dịch tài chính
Số liệu ấn tượng
13330 +
Điểm giao dịch bưu điện
1851000000
Bưu gửi được vận chuyển
Bưu điện số
My Vietnam Post Plus

Tải ngay: Android app    |   iOS app

PostMart

Tải ngay: Android app    |   iOS app

PostMart Bán hàng

Tải ngay: Android app    |   iOS app

Công dân số

Tải ngay: Android app    |   iOS app

Vpostcode

Tải ngay: Android app    |   iOS app

PostPay

Tải ngay: Android app    |   iOS app

Bưu điện Việt Nam nỗ lực tạo dựng Hệ sinh thái số, mang cuộc sống số tới khách hàng thông qua các ứng dụng thân thiện, tin cậy.

Thời tiết

°C