CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ TTHC

Dịch vụ tiếp nhận HS, trả KQ giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI:

a. Khái niệm:

Ngày 19/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích là một nhiệm vụ quan trọng mà Thủ tướng Chính phủ giao cho Bưu điện Việt Nam. Căn cứ theo Quyết định trên, việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC được Tổng công ty cung ứng với các dịch vụ sau đây theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân:

- Dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết TTHC: Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí của tổ chức, cá nhân tại các điểm phục vụ hoặc tại địa chỉ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân để chuyển nộp cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết TTHC: Nhận kết quả và giấy tờ liên quan từ cơ quan giải quyết TTHC để chuyển phát tới tổ chức, cá nhân.

- Dịch vụ nhận gửi hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC: Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí, chuyển nộp cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC và nhận kết quả từ cơ quan giải quyết TTHC để chuyển tới tổ chức, cá nhân.

b. Lợi ích mang lại

* Đối với cơ quan nhà nước

- Giúp cho các cơ quan giải quyết TTHC giảm tải được công việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết cho người dân.

- Giảm việc tiếp xúc trực tiếp giữa công chức với người dân trong giải quyết TTHC

* Đối với người dân

- Thuận lợi cho người dân khi thực hiện TTHC, tạo cách thức mới cho người dân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC.

- Tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức đi lại của người dân đến nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC trực tiếp tại cơ quan nhà nước.