DIRECT MARKETING

Phạm vi cung cấp dịch vụ

Trên  63 tỉnh/thành phố

Đặc điểm dịch vụ

1. Các hình thức truyền thông, quảng bá  gồm:

-         Tại các điểm giao dịch của Bưu điện: hệ thống quảng cáo tại Bưu cục; đặt tờ rơi, áp phích, pano, băng-rôn,

-         Tại địa chỉ khách hàng: Cataloge sale, ấn phẩm không địa chỉ, hệ thống truyền thanh phường xã

-         thông qua hình thức online Marketing (email Marketing, GEO Marketing)

2. Tư vấn, đánh giá và phân tích đối tượng khách hàng nhận quảng cáo Direct Mail; quản lý, phản hồi thông tin khách khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ

Chính sách bán hàng/Bảng cước dịch vụ

Theo từng chương trình cụ thể


CSKH Bưu điện Hà Nội
CSKH Bưu điện HCM
CSKH Bưu điện Hải Phòng
CSKH Bưu điện Nghệ An
CSKH Bưu điện Đồng Nai
CSKH Bưu điện Bình Dương
x