DIRECT MARKETING

Phạm vi cung cấp dịch vụ

Trên  63 tỉnh/thành phố

Đặc điểm dịch vụ

1. Các hình thức truyền thông, quảng bá  gồm:

-         Tại các điểm giao dịch của Bưu điện: hệ thống quảng cáo tại Bưu cục; đặt tờ rơi, áp phích, pano, băng-rôn,

-         Tại địa chỉ khách hàng: Cataloge sale, ấn phẩm không địa chỉ, hệ thống truyền thanh phường xã

-         thông qua hình thức online Marketing (email Marketing, GEO Marketing)

2. Tư vấn, đánh giá và phân tích đối tượng khách hàng nhận quảng cáo Direct Mail; quản lý, phản hồi thông tin khách khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ

Chính sách bán hàng/Bảng cước dịch vụ

Theo từng chương trình cụ thể