QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI

 

Đặc điểm dịch vụ

Hình thức quảng cáo:

-         Biển quảng cáo ngoài trời

-         Biển Lightbox, Frame, màn hình LCD.

Trên phương tiện vận chuyển Bưu chính

Phạm vi cung cấp dịch vụ

Tại hơn 5.000 điểm Bưu cục, BĐ-VHX của Bưu điện trên toàn quốc


CSKH Bưu điện Hà Nội
CSKH Bưu điện HCM
CSKH Bưu điện Hải Phòng
CSKH Bưu điện Nghệ An
CSKH Bưu điện Đồng Nai
CSKH Bưu điện Bình Dương
x