Giới thiệu chung

Tên giao dịch: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Tên viết tắt: Bưu điện Việt Nam

Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Post

Tên viết tắt quốc tế: VNPost

Điều lệ hoạt động: Tại đây

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được hình thành trên cơ sở triển khai Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn VNPT) do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 58/2005/QĐ-TTg ngày 23/3/2005;

- Ngày 01/6/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 674/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án thành lập Tổng công ty Bưu chính Việt Nam. Theo đó Tổng công ty Bưu chính Việt Nam là Tổng công ty nhà nước, do Nhà nước thành lập, hoạt động chuyên về lĩnh vực Bưu chính, hạch toán kinh tế độc lập và được Nhà nước giao vốn thông qua Tập đoàn, Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT là đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty và là Hội đồng thành viên của Tổng công ty. Thực hiện Quyết định 674/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 15/6/2007 Bộ Bưu chính Viễn Thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ban hành Quyết định số 16/2007/QĐ-TCCB-BBCVT về việc thành lập Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.

- Ngày 16/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1746/QĐ-TTg về việc chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn VNPT) về Bộ Thông tin và Truyền thông. Tổng công ty Bưu chính Việt Nam được đổi tên thành Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (theo Quyết định số 2596/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

- Ngày 06/01/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã Ban hành Quyết định số 09/QĐ-BTTTT về việc tổ chức lại Công ty mẹ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam theo đó mô hình tổ chức quản lý của Tổng công ty gồm Hội đồng thành viên và Ban Tổng giám đốc, phù hợp với Nghị định số 69/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Bộ máy quản lý điều hành của Tổng công ty theo mô hình tổ chức mới đến nay cũng đã được kiện toàn

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức của Vietnam Post: 86 đơn vị hoạch toán phụ thuộc (gồm 63 Bưu điện tỉnh, thành phố; 17 Bưu điện Trung tâm; Công ty PHBC Trung ương, Công ty Vận chuyển và Kho vận, Công ty Tem Bưu chính, Công ty Logistics Bưu điện Việt Nam, Công ty Dịch vụ Số Bưu điện, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Bưu điện) và 01 Công ty TNHH một thành viên do Tổng công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ

2. VỐN ĐIỀU LỆ

Vốn điều lệ: 8.122 tỷ đồng

3. NHÂN SỰ

Tổng nhân sự trên toàn mạng lưới: hơn 60.000 người (bao gồm cả cộng tác viên và đại lý).

4. HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI: 

Hệ thống điểm phục vụ: hơn 14.000 điểm, bán kính phục vụ bình quân đạt 2,67 km/điểm đảm bảo mỗi xã có tối thiểu một điểm phục vụ, số dân phục vụ bình quân đạt hơn 6.259 người/điểm.

5. MẠNG VẬN CHUYỂN: 

- Mạng đường thư cấp 1 hiện có 104 đường thư chuyên ngành và phụ trợ
- Mạng đường thư cấp 2 thực hiện vận chuyển giữa các trung tâm khai thác tỉnh và các huyện với 714 tuyến đường thư
- Mạng đường thư cấp 3: gần 5.700 tuyến đường thư
- Mạng đường thư quốc tế gồm 215 đường thư

6. HỆ THỐNG KHAI THÁC: 

- 05 bưu cục khai thác quốc tế thực hiện khai thác bưu gửi đi và đến quốc tế 

- 07 Trung tâm khai thác chia chọn vùng miền Bắc, miền Trung, miền Nam 

- 11 điểm khai thác báo chí 

- 700 bưu cục khai thác cấp 1, 2

7. HỆ THỐNG PHÁT: 

 - 2.500 bưu cục phát và bưu cục/BĐ-VHX quản lý tuyến phát

- Tổng số tuyến phát gần 16.000 tuyến.

8. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH:

(1). Thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng, cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

(2). Kinh doanh các dịch vụ bưu chính dành riêng theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

(3). Kinh doanh các dịch vụ bưu chính, phát hành báo chí, chuyển phát trong và ngoài nước;

(4). Tham gia các hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính quốc tế và các dịch vụ khác trong khuôn khổ các. Điều ước quốc tế trong lĩnh vực bưu chính mà Việt Nam ký kết, gia nhập khi được Nhà nước cho phép;

(5). Kinh doanh các ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật.
Song song với việc đảm bảo tốt các nhiệm vụ công ích, Bưu điện Việt Nam cũng mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ theo hướng đáp ứng nhu cầu chuyển phát chất lượng cao, phục vụ thương mại điện tử, Logistics.
Vietnam Post cũng đẩy mạnh hợp tác toàn diện với các Ngân hàng, tổ chức tín dụng lớn tại Việt Nam để thúc đẩy và triển khai cung cấp các dịch vụ tín dụng, tiền gửi; dịch vụ thanh toán, thu hộ, chi hộ, chuyển tiền… phục vụ đông đảo người dân tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo. Các dịch vụ kinh doanh phân phối truyền thông, được mở rộng kinh doanh nhằm tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng mạng lưới của Tổng công ty. Đặc biệt, Bưu điện Việt Nam được giao thực hiện nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ hành chính công trên toàn quốc.

9. HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG:

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là doanh nghiệp bưu chính quốc gia có nhiệm vụ duy trì và quản lý mạng bưu chính công cộng trên toàn lãnh thổ Việt Nam, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, giảm nhẹ thiên tai. Bên cạnh đó, Bưu điện Việt Nam cũng dành nhiều sự quan tâm, chia sẻ, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng như: ủng hộ quỹ vì người nghèo; quỹ tấm lòng vàng; quỹ đền ơn đáp nghĩa; quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19. Tích cực ủng hộ các hoạt động vì biển đảo; hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ; chăm sóc thương bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng; đồng hành cùng các chương trình chung tay hỗ trợ người dân kinh doanh để thoát nghèo …

10. HỢP TÁC LIÊN DOANH:

Hiện tại, Vietnam Post là thành viên của Tổ chức Liên minh bưu chính thế giới (UPU), có quan hệ hợp tác với Bưu chính của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó, Vietnam Post cũng là đối tác của nhiều Tập đoàn, tổ chức tín dụng lớn trong nước cũng như quốc tế như: Vingroup, TH, BRG, FPT, Vietnam Airlines, VietJet Air, Daiichi-life, LPBank, MB, Western Union,... .


Sơ đồ tổ chức

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Triết lý kinh doanh
Sứ mệnh
“Phục vụ cộng đồng, gắn kết mọi người bằng dịch vụ chất lượng, thân thiện, hiện đại, mang lại trải nghiệm và giá trị khác biệt cho khách hàng”
Tầm nhìn
“Là thương hiệu xuất sắc tại Việt Nam, doanh nghiệp chuyển đổi số tiêu biểu của Việt Nam và khu vực, vươn tầm trở thành doanh nghiệp bưu chính quốc gia uy tín hàng đầu khu vực và thế giới”
Triết lý kinh doanh
“Luôn là một phần gắn bó của khách hàng”

Giá trị cốt lõi
Vượt trên Thách thức
Cam kết Phục vụ
Hành động Chính trực
Minh bạch Trách nhiệm
Đề cao Tôn trọng
Tôn vinh Cốt cách

Ban lãnh đạo
Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Hội đồng thành viên
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Ông NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
Phụ trách HĐTV
Ông CHU QUANG HÀO
Thành viên HĐTV
Ông PHAN THẢO NGUYÊN
Thành viên HĐTV
Ông Nguyễn Hải Thanh
Thành viên HĐTV
Ông CHU QUANG HÀO
Thành viên HĐTV
Ông PHAN THẢO NGUYÊN
Thành viên HĐTV
Ông Nguyễn Hải Thanh
Thành viên HĐTV
Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Ban Tổng giám đốc
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Ông CHU QUANG HÀO
Tổng Giám đốc
 • Ông NGUYỄN MINH ĐỨC
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ông LÊ QUỐC ANH
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ông NGUYỄN KIÊN CƯỜNG
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bà CHU THỊ LAN HƯƠNG
  Phó Tổng Giám đốc
Ông NGUYỄN MINH ĐỨC
Phó Tổng Giám đốc
Ông LÊ QUỐC ANH
Phó Tổng Giám đốc
Ông NGUYỄN KIÊN CƯỜNG
Phó Tổng Giám đốc
Bà CHU THỊ LAN HƯƠNG
Phó Tổng Giám đốc
Ban Kiểm Soát
Bà Chu Thị Tuyết Mai
Chuyên viên Vụ Kinh tế số và Xã hội số - Bộ Thông tin và Truyền thông

Thường trực Đảng ủy & Cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

* Ông Chu Quang Hào, Phó Bí thư, Phụ trách Đảng bộ
* Ông Nguyễn Hùng Sơn, Phó Bí thư thường trực

CÁC CƠ QUAN THAM MƯU. GIÚP VIỆC

1. Văn phòng Đảng ủy
- Chánh Văn phòng: Ông Ninh Quang Hải
- Điện thoại: 0942919339 
- E-mail: ninhhai@vnpost.vn

2. Ban Tổ chức Đảng ủy
- Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Ủy viên Ban thường vụ
- Phó Trưởng ban: Ông Đỗ Quang Đạo (Thường trực)
- Điện thoại: 0912455088
- E-mail: daodq@vnpost.vn

3. Ban Tuyên giáo Đảng ủy
- Trưởng ban: Ông Lê Quốc Anh, Ủy viên Ban thường vụ
- Phó Trưởng ban: Bà Đàm Thị Minh
- Điện thoại: 0988654679
- E-mail: tuyengiao@vnpost.vn

4. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy
- Thủ trưởng Cơ quan: Ông Nguyễn Minh Đức, Ủy viên Ban thường vụ
- Phó Thủ trưởng Cơ quan: Ông Nguyễn Văn Tiến (thường trực); Ông Nguyễn Duy Hoạt
- Điện thoại: 0903404324 (Ô. Tiến), 0944551969 (Ô. Hoạt)
- E-mail: ubkt@vnpost.vn.


Bộ máy giúp việc

Văn phòng tổng công ty

Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Phó Chánh Văn phòng: Ông Đỗ Văn Thủy, Bà Bùi Thị Hồng Thắm, Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ông Nghiêm Tuấn Anh
Điện thoại: 024 3768 9346
E-mail: vanphong@vnpost.vn

Các ban chức năng

1. Ban Tổ Chức - Nhân sự
Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Vân Anh
Phó Trưởng ban: Ông Vũ Văn Cường, Ông Nguyễn Xuân Cường, Bà Nguyễn Phương Thúy
Điện thoại: 024 3768 9355
E-mail: tcld@vnpost.vn
2. Ban Tài chính - Kế hoạch
Trưởng ban: Bà Tạ Thị Mai Anh (Kế toán trưởng)
Phó Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Hồng Lan, Bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Bà Trần Thị Giang Anh
Điện thoại: 024 3768 9387
E-mail: tckt@vnpost.vn
3. Ban Đầu tư phát triển
Trưởng ban: Ông Trịnh Hùng Cường
Phó Trưởng ban: Bà Phạm Thị Thanh Phương
Điện thoại: 024 3768 9399
E-mail: khdt@vnpost.vn
4. Ban Điều hành Bưu chính
Trưởng ban: Bà Hà Thị Hòa
Phó Trưởng ban: Bà Chu Quỳnh Anh, Ông Nguyễn Đình Hòa, Ông Nguyễn Ngọc Hoằng, Ông Vũ Xuân Dương
Điện thoại: 024 3768 9411
E-mail: dvbc@vnpost.vn
5. Ban Điều hành Kinh doanh Dịch vụ Tài chính Bưu chính
Trưởng ban:
Phó Trưởng ban: Ông Lê Đạt Anh Tuấn, Ông Hoàng Quốc Vương, Bà Vũ Thị Thu Hằng
Điện thoại: 024 3768 9373
E-mail: tcbc@vnpost.vn
6. Ban Kỹ thuật Công nghệ
Trưởng ban: Bà Vũ Thanh Xuân
Phó Trưởng ban: Ông Lê Vân Phương
Điện thoại: 024 3768 3095
E-mail: ktcn@vnpost.vn
7. Ban Quản lý Chất lượng
Trưởng ban: Ông Nguyễn Hồng Long
Phó Trưởng ban: Bà Khổng Thị Hồng Vân
Điện thoại: 024 3795 8100
E-mail: qlcl@vnpost.vn
8. Ban Tem Bưu chính
Trưởng ban: Bà Ngô Hoài Thanh
Phó Trưởng ban: Bà Hoàng Thị Bích Vân
Điện thoại: 024 3768 1778
E-mail: tembc@vnpost.vn
9. Ban Kiểm tra - Pháp chế
Trưởng ban:
Phó Trưởng ban: Ông Trần Việt Anh, Bà Nguyễn Thị Thanh Giang, Ông Nguyễn Văn Trường
Điện thoại: 024 3795 9015
E-mail: thanhtra@vnpost.vn
10. Trung tâm đối soát
Trưởng ban: Bà Phạm Thị Khang Trang
Phó Trưởng ban: Bà Phạm Thị Bích Ngọc
Điện thoại: 024 3768 9414
E-mail: ttds@vnpost.vn
11. Trung tâm Công nghệ Thông tin
Trưởng ban: Ông Biện Văn Quang
Phó Trưởng ban: Ông Mai Thành Huyên
Điện thoại: 024 3768 9363
E-mail: cntt@vnpost.vn
12. Ban Nghiên cứu Phát triển và Thương hiệu
Trưởng ban: Ông Phan Trọng Lê
Phó Trưởng ban: Bà Đỗ Lan Phương, Ông Đỗ Tiến Dũng
Điện thoại: 024 379689400
E-mail: ncptth@vnpost.vn
13. Ban Quản lý Dự án các Công trình Bưu điện
Trưởng ban: Ông Nguyễn Huy Luân
Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Anh Tuấn
Điện thoại: 024 3768 9366
E-mail: qlda@vnpost.vn
14. Trung tâm Dịch vụ khách hàng
Trưởng ban:
Phó Trưởng ban: Ông Đỗ Hải Nguyên, Ông Nguyễn Tuệ Linh
Điện thoại: 024 7100 0099
E-mail: cskh@vnpost.vn
15. Ban Kiểm toán nội bộ
Trưởng ban:
Phó Trưởng ban: Ông Lê Anh Dũng, Ông Nguyễn Thành Nga
Điện thoại: 024 3768 3333‬
E-mail:
16. Ban Hành chính công
Trưởng ban:
Phó Trưởng ban: Ông Phan Ngọc Anh (Phụ trách), Bà Nguyễn Thị Việt Hồng, Bà Nguyễn Thị Kim Nhung
Điện thoại: 024 3782 3361‬
E-mail: hcc@vnpost.vn
17. Trung tâm Kinh doanh và Phân phối
Trưởng ban: Ông Nguyễn Thế Anh
Phó Trưởng ban: Ông Trần Đức Trung
Điện thoại:
E-mail:

Đơn vị thành viên
logo PHBC

Công ty phát hành báo chí trung ương

logo TemBC

Công ty Tem Bưu chính Việt Nam

logo Logistics

Công ty Logistics Bưu điện Việt Nam

Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Bưu điện

Công ty Dịch vụ Số Bưu điện

logo EMS

Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện

logo Intem

Công ty In Tem Bưu điện

logo Mediapost

Công ty Cổ phần Truyền thông Quảng cáo Bưu chính

Công ty Cổ phần Du lịch Bưu điện

logo PHBC

Công ty phát hành báo chí trung ương

logo TemBC

Công ty Tem Bưu chính Việt Nam

logo Logistics

Công ty Logistics Bưu điện Việt Nam

Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Bưu điện

Công ty Dịch vụ Số Bưu điện

logo EMS

Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện

logo Intem

Công ty In Tem Bưu điện

logo Mediapost

Công ty Cổ phần Truyền thông Quảng cáo Bưu chính

Công ty Cổ phần Du lịch Bưu điện


Thông tin bưu gửi không phát được tính đến hết tháng 6/2023
Ngày 28/6/2023, Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện ban hành văn bản số 1519/TB-VCKV về việc công khai bưu gửi không phát được.
Thông tin bưu gửi không phát được tính đến hết tháng 6/2022
Ngày 27/6/2021, Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện ban hành văn bản số 1184/TB-VCKV về việc công khai bưu gửi không phát được.
Kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ BCCI năm 2021
Ngày 19/11/2021, Bộ Thông tin và truyền thông đã ban hành văn bản số 4735/BTTTT-BC về Kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích năm 2021.
Thông tin bưu gửi không phát được tính đến tháng 5/2021
Ngày 28/6/2021, Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện có ban hành văn bản số 1165/TB-VCKV về việc công khai bưu gửi không phát được.