Theo Dõi Bưu Gửi
33000000
Giao dịch tài chính
Số liệu ấn tượng
13330 +
Điểm giao dịch bưu điện
1851000000
Bưu gửi được vận chuyển
Công dân số
Công dân số là ứng dụng cung cấp phương tiện giao tiếp giữa người dân và chính quyền, các tổ chức xã hội và cung cấp các tiện ích khác cho người dân:

- Kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia để nộp hồ sơ trực tuyến và có thể tra cứu được toàn bộ các thủ tục hành chính trên cả nước một cách dễ dàng, thuận lợi.

- Nhận được các thông tin hữu ích, tin cậy từ các cơ quan chính quyền, phản ánh kiến nghị của mình đến chính quyền…

TRUY CẬP TRANG CONGDANSO.VNPOST.VN
HOẶC TẢI NGAY ỨNG DỤNG ĐỂ TRẢI NGHIỆM