Giới thiệu

Các sản phẩm thiết yếu, đại chúng được cung cấp đầy đủ trên mạng lưới các điểm phục vụ của Bưu điện Việt Nam

Phân phối tại điểm giao dịch
CSKH Bưu điện Hà Nội
CSKH Bưu điện HCM
CSKH Bưu điện Hải Phòng
CSKH Bưu điện Nghệ An
CSKH Bưu điện Đồng Nai
CSKH Bưu điện Bình Dương
x