THU HỘ, CHI HỘ

 

Là dịch vụ mà Bưu điện Việt Nam thay mặt ngân hàng, tổ chức tài chính hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác chi trả hoặc thu nộp với khách hàng của các doanh nghiệp, tổ chức thông qua mạng lưới của  Bưu điện Việt Nam

Phạm vi cung cấp dịch vụ

Tất cả các điểm cung cấp dịch vụ của Bưu điện Việt Nam trên toàn quốc

Đặc tính sản phẩm, dịch vụ

- Giảm chi phí kinh doanh;

- An toàn về quản lý tài chính;

- Quản lý ghi nhận thanh toán điện  tử và đối soát trực tiếp;

- Gia tăng giá trị sản phẩm, mở rộng cơ hội phát triển kinh doanh;

- Gắn kết với thương hiệu lớn.

Bảng cước dịch vụ

Giá cước được thỏa thuận tùy theo từng đối tác và theo sản lượng giao dịch