Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện tuyển dụng công nhân lái xe và công nhân khai thác bưu chính

Trung tâm Vận chuyển và Kho vận miền Bắc, miền Nam – Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện - Đơn vị trực thuộc Bưu điện Việt Nam đang tìm kiếm những ứng viên phù hợp, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình năng động và tâm huyết với công việc tại các vị trí sau: