Hàng hóa

Hàng hóa :

Đăng ký sử dụng
Thư từ tài liệu

Thư từ tài liệu : Là dịch vụ chuyển phát thư, bưu thiếp, tài liệu, ấn phẩm không có số hiệu từ người gửi đến người nhận giữa Việt Nam với các nước trên thế giới trong khuôn khổ Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) thông qua mạng lưới của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Đăng ký sử dụng