THU HỘ, CHI HỘ TẠI BƯU CỤC

Là dịch vụ cho phép khách hàng nộp tiền phí bảo hiểm, vay trả góp, tiền điện, nước, cước điện thoại, tiền đặt chỗ, mua hàng qua mạng, tiền phí phạt vi phạm giao thông, tiền thuế, tiền lệ phí hồ sơ xét tuyển ĐH,CĐ, tiền cấp đổi CMND, Hộ chiếu, tiền đặt vé máy bay…tại bưu cục

 

- Dịch vụ Thu hộ: Là dịch vụ cho phép khách hàng nộp tiền phí bảo hiểm, vay trả góp, tiền điện, nước, cước điện thoại, tiền đặt chỗ, mua hàng qua mạng, tiền phí phạt vi phạm giao thông, tiền thuế, tiền lệ phí hồ sơ xét tuyển ĐH,CĐ, tiền cấp đổi CMND, Hộ chiếu, tiền đặt vé máy bay…tại bưu cục;

- Dịch vụ Chi hộ: Là dịch vụ mà Bưu điện thay mặt các doanh nghiệp, các tổ chức, xã hội…chi trả các khoản tiền cho nhân viên, đối tác, khách hàng.

Phạm vi cung cấp dịch vụ

Tất cả các điểm cung cấp dịch vụ của Bưu điện Việt Nam trên toàn quốc

Đặc tính sản phẩm, dịch vụ

1. Đối với khách hàng:

- Thủ tục đơn giản, thuận tiện;

- Thông tin khách hàng được bảo mật;

- Tiết kiệm thời gian, chi phí nhờ mạng lưới điểm phục vụ rộng khắp;

- Tin cậy, mọi giao dịch đều được xác nhận thanh toán, có biên lai.

2. Đối với các tổ chức nhờ thu, nhờ chi:

- Giảm chi phí kinh doanh;

- An toàn về quản lý tài chính;

- Quản lý ghi nhận thanh toán điện  tử và đối soát trực tiếp;

- Gia tăng giá trị sản phẩm, mở rộng cơ hội phát triển kinh doanh;

- Gắn kết với thương hiệu lớn.

Bảng cước dịch vụ

Giá cước được thỏa thuận tùy theo từng đối tác và theo sản lượng giao dịch.