CHUYỂN PHÁT QUỐC TẾ

Bưu điện Việt Nam cung cấp đa dạng các dịch vụ chuyển phát ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, bao gồm:

* Các dịch vụ chuyển phát tiêu chuẩn.

* Các dịch vụ chuyển phát nhanh như EMS, VNQuickPost và Đại lý các hãng chuyển phát nhanh toàn cầu

Chi tiết truy cập tại IPOSTAL.VNPOST.VN

Bdvn (3)


CSKH Bưu điện Hà Nội
CSKH Bưu điện HCM
CSKH Bưu điện Hải Phòng
CSKH Bưu điện Nghệ An
CSKH Bưu điện Đồng Nai
CSKH Bưu điện Bình Dương
x