CHUYỂN PHÁT QUỐC TẾ

Bưu điện Việt Nam cung cấp đa dạng các dịch vụ chuyển phát ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, bao gồm:

* Các dịch vụ chuyển phát tiêu chuẩn.

* Các dịch vụ chuyển phát nhanh như EMS, VNQuickPost và Đại lý các hãng chuyển phát nhanh toàn cầu

Chi tiết truy cập tại IPOSTAL.VNPOST.VN

Bdvn (3)