BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Là dịch vụ đại lý bảo hiểm nhân thọ hợp tác với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam để phân phối các sản phẩm thông qua kênh Bưu điện. Các sản phẩm phân phối bao gồm các sản phẩm được thiết kế riêng cho kênh Bưu điện và các sản phẩm hiện có của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam phù hợp với mạng lưới Bưu điện.

 

Dịch vụ cộng thêm

- Các sản phẩm bổ sung với quyền lợi bảo hiểm bổ sung bằng 30% số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính

- Được đóng thêm phí bảo hiểm (số tiền phí đóng thêm được tối đa bằng 5 lần phí cơ bản).

Phạm vi cung cấp dịch vụ

Dịch vụ đại lý bảo hiểm nhân thọ được cung cấp trên 63 Bưu điện tỉnh thành phố, 746 Bưu cục và sẽ triển khai tại các điểm Bưu điện VHX trên toàn quốc và được phân phối thông qua 4 kênh:

•         Kênh phân phối hội nghị khách hàng;

•         Kênh phân phối trực tiếp tại quầy;

•         Kênh bảo hiểm vi mô: chủ yếu tập trung bán tại quầy và thông qua Bưu tá, VHX;

Kênh phân phối doanh nghiệp.

Đặc tính sản phẩm, dịch vụ

1. Nhu cầu bảo hiểm tập trung vào bảo vệ sức khỏe, đảm bảo cuộc sống, phòng chống rủi ro, đảm bảo giáo dục.

2. Ưu điểm của sản phẩm đang thực hiện phân phối: Được hưởng lợi từ đầu tư hiệu quả và luôn được đảm bảo; Bảo vệ toàn diện trước rủi ro bệnh hiểm nghèo và tai nạn; Hỗ trợ tài chính cho mỗi ngày nằm viện do tai nạn; Đóng phí linh hoạt kể từ năm thứ 5 trở đi; Thủ tục thẩm định hồ sơ đơn giản.