PHÂN PHỐI XUẤT BẢN ẤN PHẨM

 

Kinh doanh các loại ấn phẩm Sách, báo, tạp chí trong và ngoài nước; Phát hành các loại Lịch Tết.

Đặc điểm dịch vụ

-         Chuyên phân phối các loại sách báo cho các nhà sách, đơn vị phát hành uy tín tại Việt Nam.

-         Sản phẩm đa dạng và phòng phú. Có sản phẩm thiết kế độc quyền dành riêng theo yêu cầu của khách hàng.

Khách hàng có thế đặt hàng tại các điểm giao dịch của Bưu điện hoặc đặt hàng trực tuyến qua mạng internet (online)

Phạm vi cung cấp dịch vụ

Tại 11.000 điểm cung cấp dịch vụ trên toàn quốc