Bưu điện tỉnh Bắc Giang ký kết hợp tác với UBND huyện Việt Yên

Chiều 19/5, Bưu điện tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Việt Yên tổ chức ký kết phương án hợp tác giữa 2 bên.

20230519202414 Img 9693

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh Bắc Giang và UBND huyện Việt Yên trao văn bản hợp tác tại lễ ký kết

Nội dung về việc biệt phái nhân viên Bưu điện huyện trực tại bộ phận một cửa của huyện để tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Việt Yên giai đoạn 2021-2025.

Theo Phương án, Bưu điện tỉnh có trách nhiệm biệt phái 3 nhân viên Bưu điện huyện Việt Yên sang bộ phận một cửa huyện trực các ngày làm việc trong tuần để tiếp nhận, luân chuyển, đôn đốc, trả kết quả đối với các lĩnh vực: lao động, thương binh và xã hội, văn hóa và thông tin, tài chính, đầu tư, công thương, xây dựng, tư pháp, y tế, nội vụ, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp.

Hỗ trợ, tiếp cận lĩnh vực đất đai và thực hiện tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện quản lý khi bảo đảm các điều kiện và thực hiện thu, nộp phí, lệ phí tại bộ phận một cửa huyện, cũng như cung cấp các dịch vụ khác do bộ phận một cửa huyện triển khai.

Đối với những thủ tục hành chính có tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, nhân viên Bưu điện hỗ trợ, giúp đỡ các tổ chức, công dân nộp qua cổng dịch vụ công. Đồng thời được phép cung cấp một số dịch vụ của Bưu điện tại bộ phận một cửa huyện gồm: Bưu chính công ích, Bảo hiểm Bưu điện, Tiết kiệm Bưu điện. Đối với các dịch vụ khác phải được sự đồng ý bằng văn bản của UBND huyện Việt Yên.

Nhân viên Bưu điện khi cử sang bộ phận một cửa của huyện sẽ được hỗ trợ kinh phí, cung cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, văn phòng phẩm và các điều kiện khác khi làm việc.

Định kỳ 6 tháng, tiến hành sát hạch đối với nhân viên Bưu điện kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ bằng hình thức trắc nghiệm, nội dung kiến thức bao gồm các quyết định công bố thủ tục hành chính của tỉnh, quy trình giải quyết nội bộ các thủ tục hành chính, Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ và xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, quy chế văn hóa công sở…

Thời gian ký kết phương án hợp tác từ tháng 5/2023 đến ngày 31/12/2025 hoặc khi UBND tỉnh có chỉ đạo mới. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc hai bên sẽ họp bàn, thống nhất phương án trên tinh thần xây dựng để giải quyết.

 

Nguyễn Hoàng/Báo Bắc Giang điện tử

CSKH Bưu điện Hà Nội
CSKH Bưu điện HCM
CSKH Bưu điện Hải Phòng
CSKH Bưu điện Nghệ An
CSKH Bưu điện Đồng Nai
CSKH Bưu điện Bình Dương
x