Bưu điện Việt Nam đẩy mạnh triển khai 04 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”

Nhằm thực hiện tốt công tác dân vận gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, mới đây Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” 2024 với yêu cầu việc tổ chức phải đi vào  chiều sâu, có chất lượng, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Đảng bộ Tổng công ty là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối DNTW; là Đảng bộ khối cơ quan mở rộng gồm tổ chức đảng của Khối cơ quan Tổng công ty và tổ chức Đảng của các công ty dọc trực thuộc có trụ sở chính đóng tại thành phố Hà Nội. Tổ chức Đảng của 63 Bưu điện tỉnh, thành phố không thuộc Đảng bộ Tổng công ty mà thuộc Thành ủy hoặc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên để tạo sự nên sức mạnh tổng hợp trong công tác dân vận, góp phần hoàn thành các kế hoạch, mục tiêu sản xuất kinh doanh, Đảng bộ Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác dân vận phủ rộng đến toàn mạng lưới 63 Bưu điện tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc trên cả nước.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, ý nghĩa, nội dung và đặc biệt là kế hoạch triển khai công tác dân vận và phong trào thi “Dân vận khéo” trong toàn Đảng bộ và Tổng công ty. Đặc biệt, Đảng ủy Tổng công ty đã xây dựng và ban hành hướng dẫn triển khai mô hình, điển hình “Dân vận khéo” với các mô hình dành cho cả tập thể và cá nhân và triển khai trên tất cả các lĩnh vực về thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng. Trong đó, tập trung xây dựng một số mô hình, điển hình như: “Dân vận khéo” trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD góp phần hoàn thành xuất sắc mục tiêu kế hoạch của Tổng công ty; “Dân vận khéo trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; “Dân vận khéo” trong triển khai Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai Văn hóa doanh nghiệp và hưởng ứng các cuộc vận động do Đảng ủy Tổng công ty, Tổng công ty và các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát động; “Dân vận khéo” về phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững.

Ngoài các tiêu chí chung bắt buộc phải đảm bảo, mỗi mô hình Đảng ủy Tổng công ty đều xây dựng các tiêu chí cụ thể với thang điểm là 100 để các đơn vị tự lựa chọn đăng ký, thực hiện và chấm điểm.

Không chỉ ban hành văn bản, quán triệt triển khai tại các chi, đảng bộ, nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngành thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức chương trình phát động triển khai mô hình, điển “Dân vận khéo” tới từng cán bộ, đảng viên. Đồng thời tổ chức Hội nghị chuyên đề trực tiếp và trực tuyến về công tác xây dựng Đảng, trong đó phần lớn thời gian của Hội nghị dành để quán triệt và hướng dẫn các đơn vị triển khai mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Ngoài ra, Công đoàn Tổng công ty cũng ban hành văn bản và thường xuyên đôn đốc, yêu cầu các Công đoàn cơ sở nghiên cứu, lựa chọn, đăng ký triển khai mô hình, điển hình dân vận khéo phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Công tác tuyên truyền về phong trào thi đua “Dân vận khéo” cũng được Tổng công ty và các đơn vị chú trọng triển khai với nhiều hình thức phù hợp. Văn phòng Tổng công ty thường xuyên đăng tải các thông tin về chương trình, các tấm gương điển hình, tiên tiến trên các kênh truyền thông nội bộ như: cổng thông tin điện tử, website văn hóa doanh nghiệp, mạng xã hội và các group điều hành nội bộ, nền tảng làm việc số. Các chi đảng bộ, Bưu điện tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, các cuộc họp chuyên môn...

Đặc biệt, Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu việc đánh giá, công nhận mô hình điển hình “Dân vận khéo” phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, dân chủ và công khai.  Đồng thời chú trọng hơn nữa việc xây dựng và nhân rộng các điển hình, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhằm tạo sự lan tỏa, khích lệ, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân làm tốt công tác dân vận, đóng góp tích cực vào sự phát triển Tổng công ty, đơn vị.

Đàm Minh