Hậu Giang: Hướng dẫn đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử

Ngày 2/3, Sở Công thương phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức hướng dẫn nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), cơ sở sản xuất kinh doanh đưa sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử và hướng dẫn dán tem truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông thủy sản.

S B3716 26

Các cơ sở sản xuất, HTX được hướng dẫn cài đặt app Postmart để đưa sản phẩm lên sàn giao dịch điện tử

Hiện nay, tỉnh có 112 sản phẩm OCOP và 1.884 sản phẩm nông sản Hậu Giang được đưa lên sàn giao dịch thương mại điện tử (trong đó có sàn Postmart của Bưu điện Việt Nam), tăng 490 sản phẩm so với cuối năm 2022. Tài khoản người bán đăng ký là 127.416 tài khoản, tăng 23.997 tài khoản; lũy kế đến thời điểm hiện tại số lượng đơn hàng bán trên 2 sàn là 26.330 đơn hàng, tăng 5.634 với tổng doanh thu trên 4,65 tỉ đồng, tăng 950 triệu đồng. 

Tại buổi hướng dẫn, 25 doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất kinh doanh được hướng dẫn cài đặt app Postmart và thực hiện các quy trình giao dịch, đưa sản phẩm lên sàn. Trong đó, có 17 đơn vị đăng ký đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử và 8 đơn vị đăng ký tem truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông thủy sản.

Việc tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ đưa sản phẩm của tỉnh Hậu Giang lên sàn giao dịch thương mại điện tử và hướng dẫn dán tem truy xuất nguồn gốc với mục tiêu quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm hàng hóa, sản phẩm OCOP của tỉnh, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm chủ lực; thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Y.LINH/Báo Hậu Giang