Bên Tre: Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Với mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tôn vinh, chăm sóc và giúp đỡ người có công, Bến Tre đã tích cực đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền với nhiều hoạt động thiết thực.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), thời gian qua, Sở đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Bến Tre xây dựng và ký kết phương án chi trả trợ giúp xã hội qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh với mục tiêu “Chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả, minh bạch”.

Trao Qua Tet Gia Dinh Chinh Sach 214550

Lãnh đạo tỉnh trao tặng quà mừng Xuân cho người có công với cách mạng

Tại Bến Tre, thời gian qua, nhiều phong trào tôn vinh, chăm sóc, giúp đỡ người có công mang lại hiệu quả to lớn, được đông đảo tầng lớp nhân dân tự nguyện tham gia. Đó là phong trào thi đua xây dựng xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng: phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" kết hợp với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"... Những hoạt động mang nhiều ý nghĩa và hiệu quả thiết thực đó tiếp tục được ngành LĐ- TB&XH tổng kết đánh giá, nhân rộng và nâng lên tầm cao hơn.

Đồng thời, triển khai đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi theo Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng; tiếp tục chi trả kịp thời trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện; tiếp tục số hóa hồ sơ người có công với cách mạng; thực hiện hiệu quả công tác xác nhận hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa, tôn tạo và nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ; tìm kiếm, quy tập hài cốt; tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; huy động nguồn lực, ưu tiên hỗ trợ nhóm hộ nghèo có thành viên là người có công thoát nghèo; xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Giải quyết kịp thời trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 19.627 người có công với cách mạng, tiếp nhận mới và giải quyết 3.378 hồ sơ đề nghị hưởng chính sách người có công; thực hiện chế độ điều dưỡng tại gia đình cho 5.004 người có công và đưa 267 người có công đi điều dưỡng tập trung; tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước cho 7 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nâng tổng số Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn tỉnh là 6.927 Mẹ (185 Mẹ còn sống).

Công tác chăm lo Tết cho người có công được thực hiện tốt. Toàn tỉnh đã chi 54.362 suất quà Tết cho gia đình người có công với cách mạng, kinh phí trên 26,2 tỷ đồng. 100% Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đều được thăm hỏi, tặng quà. 100% gia đình chính sách khó khăn đều có quà tết; thực hiện số hóa hồ sơ người có công, đảm bảo 100% hồ sơ người có công được số hóa; triển khai tập huấn các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành; vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình người có công khó khăn về nhà ở.

Theo baodansinh.vn