Phó Tổng Giám đốc Lê Quốc Anh làm việc với Bưu điện tỉnh Ninh Thuận

Ngày 28/3/2024, Phó Tổng Giám đốc Lê Quốc Anh cùng đoàn công tác của Tổng công ty đã có buổi làm việc với Bưu điện tỉnh Ninh Thuận để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị năm 2024.

Tham dự buổi làm việc, về phía Bưu điện tỉnh Ninh Thuận có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn, các Trưởng/Phó phòng chức năng, chuyên quản các dịch vụ và Giám đốc các đơn vị trực thuộc.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc và Tổ công tác đã làm rõ phương hướng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đưa ra các giải pháp trong phát triển kinh doanh các dịch vụ trong các tháng tiếp theo.

Ninh Thuan 2

Phó Tổng Giám đốc Lê Quốc Anh trao đổi, chỉ đạo các nội dung, giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại buổi làm việc với Bưu điện tỉnh Ninh Thuận

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh của Bưu điện tỉnh trong Quý I/2024, Phó Tổng Giám đốc Lê Quốc Anh nhấn mạnh cần nhìn vào bức tranh tổng thể của thị trường Bưu chính chuyển phát để xác định, xây dựng các mục tiêu về doanh thu, tốc độ tăng trưởng, quy mô khách hàng,.... và định hướng triển khai các giải pháp phù hợp với từng giai đoạn biến động.

Bên cạnh đó, Phó Tổng Giám đốc cũng lưu ý đơn vị về việc quản trị các mục tiêu kế hoạch, cần phân giao các nhiệm vụ rõ ràng cho người chủ trì, phối hợp, liên quan, đánh giá dựa trên kết quả, chất lượng công việc. Đối với mỗi cá nhân khi nhận nhiệm vụ, cần ý thức rõ về vai trò, trách nhiệm của mình để thực hiện với quyết tâm cao nhất.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc tại buổi làm việc, Bưu điện tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục nỗ lực và phối hợp chặt chẽ với các Ban chức năng để triển khai nhanh, chính xác, hiệu quả các định hướng của Tổng công ty, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

NGỌC HÀ