Phát động Cuộc thi “Hành trình Văn hóa Vietnam Post”

Với mục tiêu tạo sân chơi văn hóa, giúp cán bộ công nhân viên, người lao động trên toàn mạng lưới hiểu rõ hơn tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, chuẩn mực hành vi, văn hóa doanh nghiệp của Bưu điện Việt Nam, Tổng công ty phát động Cuộc thi “Hành trình Văn hóa Vietnam Post”. Đây là một trong chuỗi các hoạt động triển khai Văn hóa doanh nghiệp năm 2023.

Theo đó, từ ngày 25/5/2023 đến hết ngày 17/6/2023, toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam sẽ tham gia vào 6 đợt thi (mỗi đợt thi bao gồm thi thử và thi chính thức). Cụ thể:

- Đợt 1 (từ 25/5 - 28/5): Dành cho Lãnh đạo và toàn thể lao động chuyên môn, nghiệp vụ tại các Ban, Trung tâm Khối cơ quan, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty. 

- Đợt 2 (từ 29/5 - 1/6): Dành cho 100% Giao dịch viên. 

- Đợt 3 (2/6 - 5/6): Dành cho 100% Bưu tá. 

- Đợt 4 (6/6 - 9/6): Dành cho 100% Phát xã, Phát xã ghép Văn hóa xã. 

- Đợt 5 (10/6 - 13/6): Dành cho 100% Nhân viên Bưu điện - Văn hóa xã. 

- Đợt 6 (14/6 - 17/6): Dành cho 100% Nhân viên kinh doanh, Công nhân khai thác, Công nhân vận chuyển.

Anh Man Hinh Cuoc Thi

Mỗi cá nhân sẽ có 3 lần làm bài thi mỗi đợt và tính kết quả cao nhất

Trước mỗi đợt thi chính thức, từng chức danh người lao động sẽ được thi thử trên hệ thống E-learning của Tổng công ty tại địa chỉ https://study.vnpost.vn/home/loginUser thông qua tài khoản HRM. Mỗi đợt thi chính thức diễn ra trong 15 phút với 20 câu hỏi, thí sinh cần trả lời đúng 10/20 câu hỏi, giới hạn làm tối đa 3 lần và lấy điểm cao nhất trong 3 lần làm bài thi.

Nội dung thi sẽ xoay quanh các chủ đề liên quan đến kết cấu, văn hóa doanh nghiệp, quy tắc ứng xử của từng chức danh lao động được xây dựng trên cơ sở các văn bản hướng dẫn: Quyết định 128/QĐ-BĐVN - HĐTV ngày 31/7/2019 về việc ban hành Kết cấu và nội dung lõi Văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Quyết định 1069/QĐ-BĐVN ngày 31/7/2019 về việc ban hành bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công nhân viên khối quản lý, chuẩn mực hành vi bưu tá, giao dịch viên; Quyết định 196/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 31/7/2019 về việc ban hành chuẩn mực hành vi nhân viên bán hàng trực tiếp, công nhân khai thác, công nhân vận chuyển và nội dung các câu khẩu hiệu phục vụ sản xuất kinh doanh.

Những cá nhân hoàn thành bài thi với kết quả cao nhất và gửi bài sớm nhất trong mỗi đợt thi sẽ nhận được giải thưởng của chương trình. Tổng công ty tổng kết giải thưởng, thông báo và trao giải cho các bài thi đoạt giải cao, lấy từ cao xuống thấp, mỗi đợt thi 20 giải. Kết quả giải thưởng sẽ được công bố trên Website và Fanpage Gửi cả niềm tin.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc cần trao đổi, các đơn vị liên hệ Ban tổ chức theo số điện thoại: 0815.482.158 (Ban Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực) hoặc 02437.689.349 (Ban Tuyên giáo - Truyền thông).

Chi tiết Cuộc thi “Hành trình Văn hóa Vietnam Post” xem tại đây.