Nỗ lực thực hiện đúng định hướng, sát sao, mạnh mẽ hơn nữa để đạt mục tiêu đã đặt ra cho Quý II/2024

Sáng ngày 15/5, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã triển khai Hội nghị giao ban điều hành tháng 5/2025 trên toàn mạng lưới, theo đó, lãnh đạo Tổng công ty yêu cầu các đơn vị ngay trong chiều cùng ngày phải họp rà soát, triển khai ngay kết luận của Hội nghị vào thực hiện các giải pháp, hành động nhằm hoàn thành kế hoạch quý II/2024.

Bdvn Gb T5 1

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quốc Bảo

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Chu Quang Hào nhấn mạnh, trong bối cảnh thị trường cạnh tranh, nhiều thách thức, Tổng công ty và các đơn vị cần triển khai đều và đồng bộ các dịch vụ để hoàn thành tốt kế hoạch của mình, đồng thời cần rà soát từng dịch vụ một cách kỹ lưỡng và có từng giải pháp cụ thể để thúc đẩy kinh doanh.

4 tháng đầu năm, Tổng công ty đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trên toàn mạng lưới, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các chương trình hành động, trong đó bao gồm:  tối ưu tổ chức sản xuất và chi phí vận hành để chúng ta có giá cạnh tranh về bưu chính chuyển phát; triển khai nâng cao chất lượng dịch vụ. mở rộng kênh bán; đẩy mạnh chiến dịch bán hàng; đẩy mạnh kinh doanh bưu chính quốc tế; nghiên cứu dịch vụ mới; triển khai dự án công nghệ thông tin; triển khai phát triển dịch vụ có lợi thế trong 2024; triển khai các mô hình, đẩy mạnh cơ chế linh hoạt, chủ động hơn trong 2024.

 “Bên cạnh những khó khăn, chúng ta xác định mục tiêu và chúng ta đang đi đúng hướng”, Tổng Giám đốc Chu Quang Hào khẳng định. Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị tập trung phân tích công tác điều hành, thực hiện các giải pháp trên mạng lưới, đồng thời tập trung trao đổi các kế hoạch hành động theo từng lĩnh vực dịch vụ và thực hiện mục tiêu quý 2 trong tháng 5 và tháng 6 để đảm bảo kết quả, mục tiêu đề ra.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã trao đổi, thảo luận giải pháp về những lĩnh vực còn hạn chế cũng như chia sẻ kinh nghiệm, mô hình thực hiện hiệu quả ở các lĩnh vực dịch vụ, tổ chức lực lượng bán hàng, tổ chức sản xuất kinh doanh, tuân thủ và triển khai triệt để theo kịch bản của các ban điều hành Tổng công ty.

Bdvn Gb T5 2

Phụ trách Hội đồng thành viên Nguyễn Trường Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quốc Bảo

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Trường Giang - Phụ trách Hội đồng thành viên Tổng công ty đề nghị Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty và Ban Giám đốc các đơn vị thành viên cần phải thực hiện công tác điều hành hằng ngày, không chỉ là giao ban tuần, tháng. “Chúng ta điều hành theo bộ chỉ số, trên cơ sở các biện pháp, kế hoạch hành động của các Ban. Điều hành chính là sâu sát việc triển khai các biện pháp tốt để ra được kết quả tốt” – Phụ trách Hội đồng thành viên Nguyễn Trường Giang nhận định.

Phụ trách Hội đồng thành viên chỉ đạo, thực hiện chương trình hành động dịch chuyển từ mạng lưới phục vụ bưu chính truyền thống sang thương mại điện tử, việc điều hành cần căn cơ để khẩn trương khai thác và tăng trưởng nhanh những dịch vụ mới, nâng cao năng lực cạnh tranh. Giám đốc Bưu điện tỉnh là người chịu trách nhiệm về chất lượng bưu chính nội tỉnh. Ông Nguyễn Trường Giang cũng yêu cầu tổ chức lại các điểm phân phối hàng hoá, thay đổi phương thức kinh doanh, giao quyền chủ động cho các Giám đốc Bưu điện tỉnh để các cửa hàng của Bưu điện hấp dẫn khách hàng.

Bên cạnh đó, Phụ trách Hội đồng thành viên cũng yêu cầu sớm hoàn thiện các công cụ công nghệ hỗ trợ hoạt động của bưu tá, giao dịch viên, Bưu điện – Văn hóa xã, tạo thuận lợi trong tương tác giữa bưu tá với khách hàng, từ đó nâng cao chất lượng phát. Ngoài ra, cải tiến khâu vận hành và nâng cao hiệu suất, triển khai quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa kênh bán, tiếp tục thực hiện quyết liệt và phát huy hiệu quả chiến dịch “3 Không”, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm…

Bdvn Gb T5 3

Tổng Giám đốc Tổng công ty Chu Quang Hào yêu cầu toàn mạng lưới nghiêm túc triển khai chỉ đạo
của Ban lãnh đạo Tổng công ty về công tác điều hành. Ảnh: Quốc Bảo

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc Chu Quang Hào yêu cầu toàn mạng lưới nghiêm túc triển khai chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tổng công ty về công tác điều hành. Tổng Giám đốc cũng yêu cầu Ban Tổ chức - Nhân sự triển khai ngay việc nghiên cứu xem xét về thời gian làm việc của bưu tá, bưu cục, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng dịch vụ và quyền lợi làm việc, nghỉ ngơi của người lao động. “Ngay chiều nay, các Ban, các đơn vị phải tổ chức họp triển khai các nội dung được trao đổi tại giao ban, nỗ lực thực hiện đúng định hướng, sát sao, mạnh mẽ hơn nữa để đạt mục tiêu đã đặt ra cho Quý II/2024” – Tổng Giám đốc Chu Quang Hào kết luận.

T.Thông