Bưu điện tỉnh Thái Bình tập trung phát triển đồng bộ các trụ cột kinh doanh

Chiều ngày 14/5, đồng chí Nguyễn Trường Giang – Phụ trách Hội đồng thành viên cùng đoàn công tác Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có buổi làm việc tại Bưu điện tỉnh Thái Bình nhằm đánh giá tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và những nhiệm vụ trọng tâm trong 4 tháng đầu năm 2024.

Tct Lam Viec Voi Bd Thai Binh 1

Phụ trách Hội đồng thành viên Tổng công ty Nguyễn Trường Giang phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh – Giám đốc Bưu điện tỉnh Thái Bình đã báo cáo nhanh một số kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong thực hiện mục tiêu kế hoạch 4 tháng đầu năm 2024. Theo đó, tổng doanh thu 4 tháng đầu năm 2024 đạt 24,06% so với kế hoạch năm và đạt 101,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Dịch vụ Bưu chính chuyển phát là nhóm dịch vụ có sự tăng trưởng tốt khi doanh thu bằng 27,85 so với kế hoạch năm và tăng trưởng gần 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh Thái Bình cũng đề xuất những mục tiêu, giải pháp và định hướng hoạt động với quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được Tổng công ty giao năm 2024, trong đó đặc biệt chú ý đến việc tập trung phát triển đồng bộ các trụ cột kinh doanh chính, như: xây dựng các kịch bản kinh doanh Bưu chính chuyển phát cho từng nhóm đối tượng; xây dựng kế hoạch bán hàng theo tuần, tháng cho lực lượng bán hàng chuyên trách; triển khai thường xuyên các buổi ra quân, các chương trình thi đua phát triển dịch vụ Tài chính bưu chính; tiếp tục duy trì và phát triển kênh đại lý của nhóm dịch vụ Kinh doanh phân phối…

Tct Lam Viec Voi Bd Thai Binh 2

Quang cảnh buổi làm việc

Ghi nhận những nỗ lực và cố gắng phấn đấu của tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động Bưu điện tỉnh Thái Bình trong 4 tháng qua, đồng chí Nguyễn Trường Giang – Phụ trách Hội đồng thành viên mong muốn, Bưu điện tỉnh Thái Bình cần thay đổi mạnh mẽ hơn nữa theo hướng phát huy sức sáng tạo, chủ động trong việc xây dựng các kịch bản đồng đều các trụ cột chính, tránh tình trạng bị phụ thuộc vào một mảng dịch vụ riêng biệt. Đồng chí cũng yêu cầu Bưu điện tỉnh Thái Bình cần rà soát các bưu cục hoạt động không còn hiệu quả để có những phương án xử lý kịp thời, tránh lãng phí nguồn tài nguyên và con người. Đối với nhóm dịch vụ Kinh doanh phân phối còn nhiều thách thức, đồng chí cũng yêu cầu đơn vị nghiên cứu xây dựng cửa hàng tự chọn với đa dạng mặt hàng hơn, trong đó Bưu điện tỉnh có thể chủ động nguồn hàng hóa tại địa phương nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu của Tổng công ty.

Anh Quân