Bưu điện tỉnh Lạng Sơn đảm bảo triển khai hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích

Thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao, trong những năm qua, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các cấp trên địa bàn triển khai thực hiện tốt quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI), góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính tại địa phương và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Hcc Dat Dai 1

Trong 4 tháng đầu năm 2023, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận và chuyển trả kết quả giải quyết 14.898 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích

Nếu ghé thăm bất cứ một bưu cục, điểm phục vụ bưu điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, sẽ không hiếm gặp hình ảnh người dân đến thực hiện dịch vụ bưu chính công ích. Anh Nông Văn Minh, một khách hàng đến nộp hồ sơ TTHC cấp lý lịch tư pháp, chia sẻ: “Tôi thấy hình thức này rất tiện lợi, nhanh gọn, không mất nhiều thời gian chờ đợi. Đồng thời, tôi đã chọn phương thức nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tận nhà thay vì phải ra huyện để lấy”.

Hiện tại, tỉnh Lạng Sơn có 1.595 TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, trong đó, 221 TTHC cấp huyện, 61 TTHC cấp xã. Trong 4 tháng đầu năm 2023, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC 14.898 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, 100% hồ sơ kết quả giải quyết TTHC được phát đến địa chỉ nhận.

Đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh Lạng Sơn cho biết, bám sát chỉ đạo của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện tỉnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nâng cao năng lực mạng lưới, mở rộng điểm phục vụ, đảm bảo chất lượng dịch vụ và chất lượng phục vụ. Bưu điện tỉnh cũng đã ký kết thoả thuận hợp tác với tất cả các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI. Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh chỉ đạo các đơn vị triển khai dịch vụ theo đúng quy định hướng dẫn của Tổng công ty, tăng cường công tác truyền thông về dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, khai thác dịch vụ, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ gắn với thực hành văn hóa doanh nghiệp cho CBCNV-NLĐ; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn bưu gửi và chỉ tiêu thời gian toàn trình đã cam kết… góp phần thực hiện tốt mục tiêu của ngành Bưu điện là cánh tay nối dài, là đại diện, là bộ mặt của cơ quan quản lý Nhà nước.

Có thể thấy, việc triển khai dịch vụ đã góp phần thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tăng cường sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết TTHC và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời khai thác có hiệu quả mạng bưu chính công cộng, khẳng định vai trò của ngành Bưu điện đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.


CSKH Bưu điện Hà Nội
CSKH Bưu điện HCM
CSKH Bưu điện Hải Phòng
CSKH Bưu điện Nghệ An
CSKH Bưu điện Đồng Nai
CSKH Bưu điện Bình Dương
x