Kon Tum: Bàn giao dữ liệu và tập huấn triển khai địa chỉ số

Sáng 1/3, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bưu điện tỉnh Kon Yum tiến hành bàn giao dữ liệu và tập huấn công tác triển khai địa chỉ số cho các chuyên viên được phân công phụ trách nội dung triển khai địa chỉ số trên địa bàn các huyện và thành phố Kon Tum.

Kon Tum Tap Huan Dia Chi So

Quang cảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, các chuyên viên được bàn giao về dữ liệu địa chỉ số, gồm: tổng số lượng địa chỉ số bàn giao và số địa chỉ số có đủ các trường thông tin cần thiết để thực hiện thông báo.

Trong đó, đối với số địa chỉ số có đủ các trường thông tin cần thiết để thực hiện thông báo (có địa chỉ hành chính cụ thể như số nhà, tên đường, hoặc có thông tin chủ địa chỉ), đề nghị UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức thông báo đến từng chủ địa chỉ để khai thác, sử dụng theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đối với các địa chỉ số chưa có đủ các trường thông tin cần thiết để thực hiện thông báo, đề nghị Bưu điện tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức rà soát, cập nhật các trường thông tin địa chỉ số đảm bảo đủ điều kiện để thông báo đến từng chủ địa chỉ theo chỉ đạo của của UBND tỉnh.

Đối với nội dung gắn biển địa chỉ số, đề nghị các huyện, thành phố thực hiện theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 177/STTTT-BCVT&CNTT ngày 10/2/2023. Trong đó, ưu tiên triển khai trên địa bàn các xã có lộ trình về đích nông thôn mới nâng cao.

Mục tiêu của buổi tập huấn là hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số tỉnh để chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, phục vụ xây dựng các bản đồ số chuyên ngành, phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và hoàn thành tiêu chí “100% hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, khu di tích được thông báo, gắn biển địa chỉ số đến từng điểm địa chỉ”.

Trần Văn Phúc/Báo Kon Tum