Bưu điện tỉnh Bắc Giang bàn giao dữ liệu địa chỉ số cho Sở Thông tin và Truyền thông

Chiều ngày 01/3/2023, Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh Bắc Giang đã phối hợp tổ chức hội nghị bàn giao địa chỉ số tỉnh Bắc Giang. Dự buổi bàn giao có đại diện lãnh đạo một số sở, UBND TP Bắc Giang.

Bac Giang Ban Giao Dia Chi So

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh bàn giao dữ liệu cho đại diện Sở TTTT Bắc Giang

Nhằm hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia, góp phần phát triển thương mại điện tử và kinh tế số, Chính phủ đã giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với các địa phương xây dựng Nền tảng địa chỉ số quốc gia. Đây là nền tảng số do người Việt Nam xây dựng để phục vụ người Việt.

Thực hiện nhiệm vụ được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giao, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với Tỉnh đoàn Bắc Giang thu thập dữ liệu địa chỉ trên phạm vi toàn tỉnh. Sau đó tiến hành rà soát địa chỉ, bảo đảm độ chính xác.

Đến nay tổng số dữ liệu địa chỉ trên địa bàn tỉnh được Bưu điện tỉnh thu thập và cập nhật là 488.940 địa chỉ và đã được gắn địa chỉ số đầy đủ. Trong đó địa chỉ có số nhà là 37.179 dữ liệu địa chỉ, địa chỉ không có số nhà là 451.761 dữ liệu địa chỉ và có chi tiết số liệu theo từng địa bàn huyện, Thành phố.

Tại hội nghị, Bưu điện tỉnh bàn giao 488.940 dữ liệu địa chỉ số trên địa bàn tỉnh cho Sở Thông tin và Truyền thông; bảo đảm an toàn bảo mật dữ liệu để triển khai thông báo, gắn biển địa chỉ số tại địa phương. Dữ liệu địa chỉ số bàn giao gồm mã địa chỉ và các trường thông tin cơ bản của địa chỉ số, trong đó bảo đảm tối thiểu các trường thông tin: Mã địa chỉ số, QR code của địa chỉ số, thông tin tọa độ, thông tin nhận biết đối tượng thể hiện trong QR code.

Theo Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Gia Phong, việc phát triển nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số nhằm thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Từ đó hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia để chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, xây dựng bản đồ chuyên ngành, phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế - xã hội.

Sau khi tiếp nhận dữ liệu địa chỉ số, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với Bưu điện tỉnh và các cơ quan chức năng tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về việc triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia. Cùng với đó, tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các đối tượng đi thông báo địa chỉ số; rà soát, cập nhật các trường thông tin địa chỉ số còn thiếu; thông báo địa chỉ số đến từng chỉ địa chỉ, cụ thể: Nhà ở, trụ sở cơ quan tổ chức, cơ sở kinh tế, xã hội… để khai thác, sử dụng; thực hiện gắn biển địa chỉ số sau khi có mẫu biển.

Vân Anh

CSKH Bưu điện Hà Nội
CSKH Bưu điện HCM
CSKH Bưu điện Hải Phòng
CSKH Bưu điện Nghệ An
CSKH Bưu điện Đồng Nai
CSKH Bưu điện Bình Dương
x