BHYT: Quy định Mức Đóng Bảo Hiểm Y Tế Hộ Gia Đình

293275067 5830055963673520 3254787291396113051 N
Căn cứ theo quy định Điều 5, Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế thì nhóm đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình bao gồm:

- Người có tên trong sổ hộ khẩu, người có tên trong sổ tạm trú;
- Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT trừ những người đã tham gia BHYT;
- Chức sắc, chức việc, nhà tu hành.

 Lưu ý: Những đối tượng thuộc các nhóm sau đây sẽ không thuộc Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình.
- Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng;
- Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng;
- Nhóm do ngân sách nhà nước đóng;
- Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng;
- Nhóm do người sử dụng lao động đóng.


📍 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛ℎ𝑜́𝑚 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝐵𝐻𝑌𝑇 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑛ℎ𝑜́𝑚 𝑐𝑜́ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝐵𝐻𝑌𝑇 𝑐𝑎𝑜 ℎ𝑜̛𝑛.
Hiện nay, Bưu điện Việt Nam hiện đang triển khai dịch vụ thu gia hạn thẻ BHYT qua hình thức thu trực tuyến.