Ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” trong toàn Đảng bộ

Ngày 29/02, Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng Đảng và triển khai ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” trong toàn Đảng bộ Tổng công ty. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Hùng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy chủ trì và phát biểu kết luận Hội nghị.

Hoi Nghi Ctac Dang 2

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Quốc Bảo

Sau nội dung triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty đã trực tiếp quán triệt, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở và trực thuộc triển khai mô hình “Dân vận khéo”, mô hình “Chi bộ 4 tốt” và công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ.

Đặc biệt, thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Khối DNTW về việc triển khai sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã chính thức triển khai ứng dụng này đến từng chi, đảng bộ cơ sở và trực thuộc. Việc triển khai “Sổ tay đảng viên điện tử” nhằm từng bước thực hiện số hóa nghiệp vụ công tác Đảng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên. Đồng thời giúp cho đảng viên tiếp cận nhanh chóng, kịp thời, chính xác các thông tin, tài liệu, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; định hướng nội dung công tác tư tưởng, sinh hoạt định kỳ. Đặc biệt việc ứng dụng “Sổ tay điện tử” cũng góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu 100% các đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Tổng công ty sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”. Theo đó, các đảng viên cần tải và sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” trong việc khai thác tin tức, tài liệu, văn kiện; học tập và làm bài trắc nghiệm khi học tập nghị quyết Trung ương, chuyên đề của đảng ủy cấp trên. Các chi bộ cơ sở và trực thuộc sử dụng ứng dụng trong việc tổ chức các kỳ sinh hoạt chi bộ hàng tháng, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, tổ chức học tập và kiểm tra trắc nghiệm khi học tập Nghị quyết hoặc chuyên đề của cấp trên. Các Đảng bộ cơ sở, bên cạnh việc tổ chức triển khai phần mềm đến các chi, đảng bộ trực thuộc cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc và hỗ trợ các đơn vị trực thuộc trong sử dụng phần mềm.

Hoi Nghi Ctac Dang 1

Đồng chí Nguyễn Hùng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quốc Bảo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu các đồng chí Bí thư, cấp ủy các cấp chỉ đạo triển khai nghiêm túc ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” để đảm bảo 100% đảng viên cài đặt app và sử dụng sổ tay theo Kế hoạch của Tổng công ty. Đồng thời chỉ đạo triển khai mô hình “Dân vận khéo” và “Chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt” đúng thời gian, đúng quy định, đảm bảo 100% các đơn vị triển khai đầy đủ. Đồng thời, rà soát và ban hành các Nghị quyết, chương trình công tác, kế hoạch 2024 đảm bảo đúng, đủ, thực chất và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đặc biệt, các đơn vị cần lưu ý cần rà soát và kiện toàn cấp ủy tại đơn vị, trong đó lưu ý thực hiện sớm công tác quy hoạch nhân sự để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty lưu ý các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động báo cáo các vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai công tác xây dựng Đảng. Đồng thời đôn đốc, tạo điều kiện cho cán bộ tại đơn vị tham gia công tác xây dựng Đảng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đối với các đồng chí được giao nhiệm vụ thực hiện công tác xây dựng Đảng tại các đơn vị cần chủ động tham mưu, triển khai ngay các công việc tại đơn vị, tránh để sót việc, làm đúng, làm đủ, làm thực chất, hiệu quả. Đồng thời lưu ý hơn nữa việc lưu trữ hồ sơ tại đơn vị theo đúng quy định của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Hùng Sơn yêu cầu các đồng chí trong Cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy nâng cao chất lượng tham mưu triển khai Chỉ thị, Nghị quyết để đảm bảo chi tiết, cụ thể, sát và hiệu quả, thực chất và dễ thực hiện. Thường xuyên giữ mối liên hệ và sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Đàm Minh