Bến Tre có 169 điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện

Đến ngày 01/3/2023, toàn tỉnh Bến Tre hiện có 169 điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tại 157 xã, phường, thị trấn, với 304 người tham gia thực hiện công tác chi trả.

Thời gian qua, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh Bến Tre luôn được quan tâm thực hiện. Đặc biệt là các hoạt động chăm lo đời sống người có công với cách mạng được tập trung thực hiện, giải quyết đúng, đủ, kịp thời trợ cấp ưu đãi hàng tháng… Qua đó, giúp người có công, gia đình chính sách được thụ hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của Nhà nước và các chính sách ưu đãi dành cho người có công của địa phương. 

Img 3208btre

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bến Tre thăm và tặng quà mẹ Việt nam anh hùng

Đối với việc chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi cho người có công, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bến Tre và Bưu điện tỉnh Bến Tre đã ký kết phương án ngày 31/5/2021 về chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện để triển khai thực hiện. Sau đó, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với Bưu điện cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện từ tháng 7/2021.

Ông Nguyễn Thành Thưởng, Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Bến Tre, cho biết: Khi có chủ trương thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện, các ngành liên quan đã tích cực phối hợp triển khai được thuận lợi, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người có công với cách mạng. Công tác quản lý đối tượng, thiết lập hồ sơ, đề nghị và quyết định trợ cấp đảm bảo liên tục. Việc phối hợp giữa Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các xã, phường, thị trấn với Bưu điện huyện từng lúc đạt hiệu quả.

“Đến nay, công tác chi trả đảm bảo thời gian và kịp thời đến đối tượng thụ hưởng (thời gian cấp phát từ ngày 01 đến ngày 06 hàng tháng, tại các Bưu cục, Bưu điện - Văn hóa xã, UBND các xã, phường, thị trấn hoặc trụ sở ấp). Riêng đối tượng là người lớn tuổi, sức khỏe yếu, không khả năng đi đến điểm nhận tiền thì nhân viên Bưu điện tổ chức chi trả tại nhà cho đối tượng người có công” - Phó Giám đốc Nguyễn Thành Thưởng, chia sẻ.

Bên cạnh việc chi trả trợ cấp hàng tháng, Bưu điện còn phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức chi trả trợ cấp 01 lần và các chế độ chính sách khác…

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bến Tre, toàn tỉnh hiện có 169 điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tại 157 xã, phường, thị trấn, với 304 người tham gia thực hiện công tác chi trả.

Cụ thể, từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2022, thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 372.223 lượt người có công, bình quân đạt 99,27%; còn lại 0,73% chậm chi, nguyên nhân là do người có công đi làm ăn xa, không đến nhận trợ cấp kịp thời (thường 02 hoặc 03 tháng nhận một lần). Chi trợ cấp một lần cho 52.904 lượt đối tượng, bình quân đạt 97,28%; còn 2,72% chậm chi, nguyên nhân là do người có công phải đi làm ăn xa, không về nhận kịp thời khi có thông báo.

Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Bến Tre Nguyễn Thành Thưởng, đánh giá: Công tác chi trả trợ cấp cho người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện bước đầu tuy có khó khăn, nhưng vẫn được các ngành, các cấp quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ, đảm bảo việc chi trả kịp thời cho đối tượng. Việc chi trả các chính sách trợ cấp hàng tháng không chỉ thực hiện chính xác, nhanh chóng, kịp thời mà còn làm giảm áp lực công việc cho Phòng Lao động – Thương binh và xã hội cấp huyện, có nhiều thời gian tập trung vào việc chuyên môn, tuyên truyền phổ biến chính sách, quản lý đối tượng…; giảm được rủi ro trong quá trình nhận tiền từ các huyện, thành phố về cấp phát cho đối tượng thụ hưởng tại xã, phường, thị trấn.

Bên cạnh đó, đảm bảo thực hiện trợ cấp đến đối tượng đầy đủ số tiền theo danh sách của Phòng Lao động-  Thương binh và Xã hội cung cấp, quyết toán đúng thời gian, bố trí lịch cấp phát và có liên hệ với cán bộ xã, phường, thị trấn về đối tượng thụ hưởng, quy định rõ ràng về người nhận trợ cấp và người nhận thay.

Sự phối hợp giữa Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Bưu điện huyện, UBND xã, phường, thị trấn chặt chẽ, thống nhất các giải pháp thực hiện, có sự hỗ trợ trong công tác kiểm soát đối tượng khi có biến động đối tượng trên địa bàn cấp xã. Tách bạch trong việc tổ chức chi trả và xét duyệt trợ cấp từ đó tạo sự minh bạch, công khai trong công tác chi trả, đảm bảo an toàn nguồn tiền chi trả. Giảm áp lực công việc đối với cán bộ lao động thương binh và xã hội cấp xã; đồng thời cũng tạo điều kiện kiểm soát chống tiêu cực trong thực hiện cấp phát.

Thời gian tới, tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện chi trả trợ cấp cho người có công qua hệ thống Bưu điện. Nâng cao chất lượng dịch vụ, chú trọng tập huấn kỹ năng giao tiếp, các chính sách về người có công, quy trình quản lý nguồn tiền chi trả cho nhân viên giao dịch tuyến xã.

Cố định địa điểm chi trả, thời gian chi trả và bố trí nhân viên chi trả phù hợp với thực tế của từng xã; đảm bảo về cơ sở vật chất và điều kiện phục vụ cho đối tượng đến nhận trợ cấp (địa điểm đủ rộng, thoáng mát, có chỗ để xe cho đối tượng, có ghế ngồi, quạt, nước uống…). Tiếp tục rà soát đối tượng nhận trợ cấp lớn tuổi, sức khỏe yếu, không khả năng đi đến điểm nhận tiền để thực hiện chi trả tại nhà. Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi trả tại các điểm giao dịch để không xảy ra sai sót trong quá trình chi trả.

Chí Tâm/Tạp chí LĐ&XH

CSKH Bưu điện Hà Nội
CSKH Bưu điện HCM
CSKH Bưu điện Hải Phòng
CSKH Bưu điện Nghệ An
CSKH Bưu điện Đồng Nai
CSKH Bưu điện Bình Dương
x