Bán quyền mua cổ phiếu, giữ nguyên vốn góp, Bưu điện Việt Nam vẫn chiếm tỉ lệ trên 6,5% vốn tại LPBank.

Thực hiện chủ trương của Nhà nước trong việc không tăng vốn tại LPBank, Bưu điện Việt Nam không tham gia thực hiện quyền mua cổ phiếu tại Ngân hàng LPBank trong đợt chào bán cổ phần dành cho cổ đông hiện hữu của ngân hàng này trong năm 2023. Với việc giữ nguyên số vốn góp, nếu LPBank chào bán thành công toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm thì Bưu điện Việt Nam vẫn đảm bảo tỷ lệ sở hữu trên 6,5% tại LPBank, các dịch vụ tiết kiệm, tài chính của Bưu điện Việt Nam được cung cấp bình thường trên toàn quốc.

Thong Bao Gui Tkbd 2

Bưu điện Việt Nam và LPBank hợp tác đa dạng hoá các sản phẩm huy động vốn,
đáp ứng tối đa nhu cầu và đảm bảo cao nhất lợi ích của khách hàng

Theo thông báo của LPBank, Bưu điện Việt Nam được quyền mua cổ phiếu theo tiêu chuẩn của cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, thực hiện chủ trương không tăng vốn và tối đa hoá lợi ích của Nhà nước tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Vietnam Post thực hiện chào bán quyền mua này đến các nhà đầu tư. Nếu LPBank thực hiện bán thành công toàn bộ số cổ phần phát hành thì số cổ phần sở hữu của Bưu điện Việt Nam tại Ngân hàng LPBank vẫn đạt trên 6,5%.

Đại diện Bưu điện Việt Nam cho biết, việc Bưu điện chào bán quyền mua không làm thay đổi giá trị vốn góp của Tổng công ty tại LPBank. Với việc vẫn giữ quyền sở hữu ở mức trên 6,5% cố phần của LPBank, hoạt động cung cấp dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện tại các điểm Giao dịch Bưu điện đảm bảo diễn ra bình thường theo quy định tại Thông tư số 11/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước trên toàn hệ thống.

Với lợi thế về mạng lưới và kinh nghiệm triển khai các dịch vụ tài chính, ngân hàng đa dạng, góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, đồng thời hạn chế vấn nạn “tín dụng đen” trong nền kinh tế, Bưu điện Việt Nam và LPBank sẽ hợp tác chặt chẽ, đa dạng hoá các sản phẩm huy động vốn, đáp ứng tối đa nhu cầu, đảm bảo cao nhất lợi ích của khách hàng và xã hội, đồng thời góp phần khẳng định uy tín, thương hiệu, hướng tới sự phát triển bền vững, hiệu quả của cả hai bên theo đúng hợp đồng đã ký kết năm 2011 và có giá trị 50 năm.