Bưu điện tỉnh Hòa Bình bàn giao dữ liệu mã địa chỉ số

Ngày 15/3/2023, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Bưu điện tỉnh tổ chức bàn giao dữ liệu mã địa chỉ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đến thời điểm hiện tại, Bưu điện tỉnh đã hoàn thành xong cơ sở dữ liệu địa chỉ số, tổng số địa chỉ đã được số hóa là 220.705 địa chỉ, gồm cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà dân.

Hoa Binh Ban Giao Dia Chi So

Bưu điện tỉnh bàn giao dữ liệu mã địa chỉ số cho Sở Thông tin và Truyền thông

Việc tiếp nhận dữ liệu mã địa chỉ số do Bưu điện tỉnh thu thập để tổ chức thông báo, gắn biển địa chỉ số đến các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, phục vụ xây dựng nền tảng số quốc gia. Bưu điện tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố sau khi tiếp nhận dữ liệu mã địa chỉ số do Bưu điện tỉnh bàn giao sẽ tổ chức thông báo, gắn biển địa chỉ số đến các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn quản lý, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu về địa chỉ số trong chiến lược quốc gia về phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Thời gian tới, Bưu điện tỉnh sẽ phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố thực hiện đào tạo, hướng dẫn đội ngũ cán bộ chủ chốt để triển khai tới tất cả xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các đối tượng đi thông báo địa chỉ số; rà soát, cập nhật các trường thông tin địa chỉ số còn thiếu; thông báo địa chỉ số đến từng địa chỉ, cụ thể: Nhà ở, trụ sở cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh tế, xã hội… để khai thác, sử dụng; thực hiện gắn biển địa chỉ số sau khi có mẫu biển. Tăng cường tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về việc triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia.

Đinh Thu Hương

CSKH Bưu điện Hà Nội
CSKH Bưu điện HCM
CSKH Bưu điện Hải Phòng
CSKH Bưu điện Nghệ An
CSKH Bưu điện Đồng Nai
CSKH Bưu điện Bình Dương
x