Tuyên truyền, định hướng xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Sóc Trăng thời kỳ mới năm 2023

Chiều ngày 17/3, tại Bưu điện tỉnh Sóc Trăng, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, định hướng xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Sóc Trăng thời kỳ mới năm 2023 cho cán bộ đoàn cấp cơ sở trực thuộc. Đây là đơn vị được Tỉnh đoàn chọn làm điểm tổ chức. Đồng chí Võ Đăng Khoa - Bí thư Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đến dự.

Quang Canh Trien Khai

Quang cảnh triển khai 4 tiêu chí “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Sóc Trăng” năm 2023

Tại hội nghị, đại biểu được triển khai 4 tiêu chí “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Sóc Trăng” năm 2023: bản lĩnh vững vàng; tiên phong hành động; sáng tạo không ngừng; khát vọng vươn lên. Các đại biểu còn được triển khai thực hiện xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động”; xây dựng “Chi đoàn mạnh”; hướng dẫn thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự.

Theo đó, xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động”, tập trung các nội dung: chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan. Đối với xây dựng “Chi đoàn mạnh”, nội dung chính là: xây dựng chi đoàn mạnh về tư tưởng, chính trị; mạnh về phong trào, hoạt động; mạnh về tổ chức. Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cũng triển khai biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể đến các cán bộ đoàn nắm để cụ thể hóa nội dung, đi vào thực hiện, nâng cao hiệu quả hoạt động cơ sở đoàn.

Thông qua hội nghị nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ đoàn về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, lao động; đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn cơ sở và xây dựng chi đoàn mạnh là cơ sở để đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò trong hệ thống chính trị và xã hội; thu hút, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đoàn viên.

Ngọc Hải/Báo Sóc Trăng

CSKH Bưu điện Hà Nội
CSKH Bưu điện HCM
CSKH Bưu điện Hải Phòng
CSKH Bưu điện Nghệ An
CSKH Bưu điện Đồng Nai
CSKH Bưu điện Bình Dương
x