Bưu Điện tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2015

 

Ra mắt BCH Công đoàn Bưu Điên tỉnh nhiệm kỳ 2012-2015

 

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Bưu Điện tỉnh khẳng định được vai trò trong quá trình tổ chức SXKD, góp phần không nhỏ trong quá trình thực hiện hoàn thành kế hoạch được giao. Đại hội đã tập trung thảo luận và nhất trí cao những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2012-2015, sát cánh cùng với chuyên môn để cân bằng thu chi theo lộ trình của Tổng Công ty.
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Bưu Điện tỉnh khóa III gồm 13 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Tổng Công ty gồm 2 đồng chí và 01 đồng chí dự Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk.

Tại phiên Hội nghị lần thứ Nhất, đồng chí Lê Anh Tuấn – Chủ tịch Công đoàn khóa II tái trúng cử vào chức vụ Chủ tịch Công đoàn Bưu Điện tỉnh khóa III, nhiệm kỳ (2012-2015).

 

Xuân Hoan

CSKH Bưu điện Hà Nội
CSKH Bưu điện HCM
CSKH Bưu điện Hải Phòng
CSKH Bưu điện Nghệ An
CSKH Bưu điện Đồng Nai
CSKH Bưu điện Bình Dương
x